ARABULUCU.COM

İnsanlara çözüm üretirken kullanabilecekleri güçlü araçlar sağlar...

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Makaleler Uygulama Örnekleri Arabulucunun Kontrol Listesi (Checklist)

Arabulucunun Kontrol Listesi (Checklist)

E-posta Yazdır PDF

   GİRİŞ / SELAMLAMA

• Taraflara kendilerine nasıl hitap edilmesini arzu ettiklerini sorun – konuları müzakere etmeye gönüllü olduklarını teyit edin.

• Arabulucu ve geçmişi hakkında bilgi verin – Hangi standartlara göre arabuluculuk yaptığınıza ilişkin bilgilendirme yapın.

   LOJİSTİK

• Mola yeri,

• Not almak için kâğıt, kalem vs.

• Arabuluculuk görüşmelerinin süresi:

 • Katılımcıların sınırlı zamanlarını göz önüne alarak son verin,
 • Öğle yemeği süresini görüşün,
 • Taraflara arzu ettikleri zaman mola isteyebileceklerini söyleyin.

 

   ARABULUCULUK

Taraflara daha önce arabuluculuk sürecinde bulunup bulunmadıklarını sorun – bugün farklı olabilecek ne yapıyoruz – arabuluculuğun ne olduğu hakkında özet bir açıklama yapın:

• İkili ve saygılı çözümlerle müşterek menfatler yaratarak güçlü ve saygılı ilişkiler kurar,

• Farklı bakış açılarının anlaşılmasına izin verir,

• Tarafların kendi kararlarını vermelerine izin verir,

• Gönüllüdür: her iki tarafın katılımlarının da gönüllü olduğunu, katılımlarda zorlama olmadığını tekrar teyit edin.

• Gizlidir:  arabuluculuk anlaşması dışında, süreç  boyunca konuşulan hiçbir şey dışarı çıkmaz (sırası gelince arabuluculuk anlaşması konusu detaylı olarak incelenecek).

• Alınan tüm notlar arabuluculuk sürecinin bitiminde imha edilir.

 

   Arabulucunun rolünü açıklayın:

• Tarafsız – eğer bizim tarafsız davranmadığımızı hissederlerse lütfen bizi durdursunlar.

• Süreci kolaylaştırın ve tarafların kendilerini açıkça ve dürüstçe ifade edebilecekleri bir ortam yaratın.

• Biz konuları dinlemek ve anlamak için ve süreci kolaylaştırıp tarafların KENDİ çözümlerine ulaşmalarına ya da anlaşmaya varmalarına yardım etmek için buradayız.

• Biz yasal ya da özel ve kesin kararlar sağlayamayız.

 

   Tarafların rollerinin açıklanması:

• Taraflar arabulucunun yardımıyla konuyla ilgili bütün bilgileri açıklamak, muhtemel çözüm önerilerini tartışmak ve iyi niyetle çalışmak için burada bulunuyorlar.

• Problemin verimli bir şekilde çözüm sırasında açık fikirliliklerini koruyarak, yargılamadan ve abartmadan, samimi bir şekilde anlamak için dinleyeceklerdir.

 

   ARABULUCULUK ANLAŞMASININ UYGUN BULUNMASI

Taraflara arabuluculuk anlaşmasını daha önce inceleme / gözden geçirme fırsatı bulup bulamadıklarını sorun. Anlaşmayı tekrar gözden geçirin ve şu paragrafların altının çizin / vurgulayın:

• İyi niyeti tekrar vurgulayın,

• Arabulucular tarafsızdırlar ve avukat gibi hukuki tavsiye veremezler. Taraflar eğer ihtiyaç duyuyorlarsa yasal danışmanlığı başka bir profesyonelden almalılar,

• Gizlilik – bu tarafların bazı konuları gizlilik dışında bırakmayı müzakere edebilmeleri için bir fırsattır – bu konuda sürecin sonundaki gizliliğe ilişkin maddeleri kuvvetlendirmek için gönderme yapılabilir.

• Görüşmeler sırasında elde edilen bilgiler sadece arabuluculuğun devamı amacıyla kullanılabilecektir.

• Arabulucular tanık olamazlar; belgeler mahkemece celp edilemez ve delil olamaz; arabulucular suiistimal, taciz, küfür ve diğer suça ilişkin bilgileri ilgili mercilere bildirecektir.

• Taraflar süreçten her an ayrılabilirler ya da arabulucu sürecin çıkmaza girdiğini hissederse arabuluculuğu durdurabilir.

• Taraflar sürecin yönetimi sırasında arabulucuya karşı kötü bir davranışta bulunamazlar.

 

   Bütün taraflar anlaşmaya tarih koyar imza ve atarlar:

-  Anlaşma arabuluculuğun arabulucu tarafından saklanan tek kaydıdır.

-  Taraflar isterlerse bu anlaşmadan bir kopya almaya yetkilidir.

 

   TEMEL KURALLAR

• Saygılı olun – tarafların “saygılı olmanın”  tanımını yapmasına izin verin.

• Ültimatom, suçlama ve isimle hitap etmek yok.

• Söz kesmek yok (gerekiyorsa not almak için kağıtlar var).

• Kendi perspektifinizden konuşun.

• Onlara bu kurallara kendilerinin eklemeyi isteyebilecekleri temel kurallar olup olmadığını sorun ve gerekiyorsa bu kuralları müzakere edin.

 

   SÜREÇ:

• Her taraf olaylar/konular ile ilgili özet bir sunum yapacaktır. Sunum, arabuluculuğun onlar için başarılı geçmiş olması için, almayı umdukları bir şeyin, ne olduğunun söylenmesini de kapsayacaktır.

• Arabulucu açıklığa kavuşturucu sorular sorabilir.

• Gündem oluşturma – konularda ortak zeminin belirlenmesi,

• Konuların açık olarak tartışılması,

• Çözüm bulmak için daha ileri düzeyde değerlendirmelerin/tartışmaların yapılmas,

• Anlaşma/Kavrama,

• Kapanış.

 

   Birebir görüşmelerin mümkün olabileceğini açıklayın

(Süreç içinde herhangi bir zamanda arabulucular taraflarla birebir yüz yüze konuşma ihtiyacı hissedebilirler, ya da taraflar birebir bir görüşme talep edebilirler. İzin verilmediği sürece, birebir görüşmelerde tartışılan konular paylaşılmayacaktır.)

   Tartışma baslar:

• Taraflar önce kimin söze başlayacağını kararlaştırır.
• Söz kesilmemesi gerektiğini hatırlatın.
• İkinci taraf diğer tarafın perspektifini çürütmek yerine duruma ilişkin kendi perspektiflerini anlatmaya cesaretlendirilmelidir.

   KAPANIŞ:

Kararlaştırılmış kapanış zamanı yaklaştığında, tarafların gelişimlerini değerlendirmelerini isteyin.
• Taraflar anlaşmaya varırsa, formata karar vermelidirler: (format: bicim)

 • sözlü,
 • yazılı (bu konuda başvuru formunda işaretleme yapmış olabilirler taraflar formdan kopya saklayabilirler ancak arabulucular saklayamaz).

• Taraflarla eğer anlaşma yürümezse ne yapacakları üzerine konuşmak faydalı olabilir.
• Taraflar anlaşmaya varamazsa yeni bir oturum için tarih belirleme seçeneğini dile getirin.

  

   Taraflara teşekkür edin.

   Onlardan değerlendirmelerini tamamlamalarını ve söylemelerini isteyin.


21.11.2002 K. Howell / M. Iwaysk versiyonu

10.03.2003 de Karin Waller tarafından geliştirilip yeniden düzenlenmiştir.

Çevirenler:

 • H. Hilal Barutçu
 • Mine Çatalsakal
 • Şamil Demir
 

Anketler

Size göre arabuluculuk gelecek 10 yılda hangi yönde şekil alacak?
 

Kimler Sitede

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam

Düşünmeye Değer

Kendi davranışlarınızı denetlemeden başkalarınınkini etkileyemezsiniz.

William Ury