ARABULUCU.COM

İnsanlara çözüm üretirken kullanabilecekleri güçlü araçlar sağlar...

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Haberler / Etkinlikler Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Çalışma Raporu 2008 - 2010

Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Çalışma Raporu 2008 - 2010

E-posta Yazdır PDF

2004 yılı Aralık ayında kurulan Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (AUÇM) gönüllü meslektaşlarımızın katılımı ile Ocak 2005 ayından itibaren toplanmaya başlamıştır. AUÇM Yönetmeliği, Baromuz Yönetim Kurulu tarafından 23.2.2005 günlü toplantısında 20/2 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Halen toplantılarımız Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) binası 3. katında bulunan toplantı salonunda her ayın 2. ve 4. Cuma günleri saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında katılım olması halinde yapılmaktadır. Merkez Başkanı Avukat M.E. Seçkin ARIKAN, Başkan Yardımcısı Avukat Şamil DEMİR ‘dir.

 

AUÇM Ankara Barosu adına Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı ile ortak olarak Avrupa Birliği fonları ile finansmanı karşılanan Adalete Daha İyi Erişim (Better Access to Justice) projesini Nisan 2009 ayı içinde tamamlamıştır. Proje kapsamında Avukatlara yönelik dört eğitim (Ankara, Mersin ve İstanbul illerinde) çalışması yapılmış, Ankara ve İstanbul ‘da iki uluslararası konferans gerçekleştirilmiş, 5.000 tanıtıcı poster ile 30.000 CD basımı ve tüm barolara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları hakkında meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi ve eğitimine yönelik bir devam projesinin Adalet Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları konulu bir dersin Staj Eğitim Programına eklenmesi sağlanmış olup ders Nisan 2009 ayından itibaren Merkez Başkanı Avukat M.E. Seçkin ARIKAN tarafından verilmeye başlanmıştır.

 

Adalet Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte düzenlenen “Hakim ve Cumhuriyet Savcıları İçin Ceza Arabuluculuğu Eğitim Programı” kapsamında dört grup halinde 2-3 Şubat 2009, 5-6 Şubat 2009, 9-10 Şubat 2009 ve 12-13 Şubat 2009 tarihlerinde düzenlenen eğitimlere Merkez Başkanı Avukat M.E. Seçkin ARIKAN katılarak eğitim vermiştir.

 

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlatılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘ne gönderilen ve halen TBMM Adalet Komisyonunda bulunan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı” ile ilgili Baromuz görüşlerini açıklayan kapsamlı bir rapor hazırlanarak Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğüne iletilmiş, Merkez Başkan ve üyeleri Bakanlık tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen değerlendirme toplantılarına katılarak Baromuz görüş ve çekincelerini dile getirmişlerdir. Anılan Kanun tasarısı ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir.

 

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile düzenlenen uzlaşma kurumunun işleyişindeki aksaklıkların belirlenmesi ve bu aksaklıkların giderilmesi için önerilerimizin geliştirilmesi amacı ile 4 Haziran 2009 tarihinde ABEM ‘nde uzlaştırıcılık yapan tüm meslektaşlarımızın davet edildiği bir toplantı yapılmıştır.

 

Kocaeli Barosu tarafından 11-12 Temmuz 2009 tarihlerinde İzmit ‘te düzenlenen Ceza Hukukunda Uzlaşma konulu toplantıya Merkez Başkanı Av. Seçkin ARIKAN ve Başkan Yardımcısı Av. Şamil DEMİR katılarak Uyuşmazlık Analizi ve Uzlaşma Raporu konularında birer sunum yapmışlardır. Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından düzenlenen Ceza Adalet Sisteminde Uzlaşma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Antakya (Eylül 2009) ve İzmir (Ekim 2009) de düzenlene eğitimlere 10 ‘ar meslekdaşımızın Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile birlikte katılımları sağlanmıştır. Hatay toplantısına Merkez Başkan Yardımcısı Av. Şamil DEMİR, İzmir toplantısına ise Merkez Başkanı Av. Seçkin ARIKAN katılmıştır.

 

Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma Uygulama Merkezi ile İtalyan Fikri Mülkiyet Masası tarafından 16-17 Ekim 2009 tarihinde İstanbul ‘da düzenlenen “Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Alternatif Uyuşmazlık Çözümü” konulu toplantıya Merkez Başkanı Av. Seçkin ARIKAN oturum başkanı olarak katılmış, arabuluculuk konusundaki son gelişmeler ile Baromuz görüşlerini katılımcılara aktarmıştır.

 

Adalet Bakanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği tarafından 5-6 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara ‘da düzenlenen Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk konulu uluslararası sempozyuma Merkez Başkanı Av. Seçkin ARIKAN konuşmacı olarak katılarak Arabuluculuk Kurumu hakkında Baromuz görüşlerini katılımcılara aktarmıştır. Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından 19 Kasım 2009 tarihinde Lahey kentinde düzenlenen “İlerleyen Arabuluculuk” konulu toplantıya katılan Merkez Başkanı Av. Seçkin ARIKAN ülkemizdeki arabuluculuk ve uzlaşma uygulamaları hakkında bilgi vermiştir.

 

Konya Ticaret Odası tarafından 8-9 Aralık 2009 tarihlerinde Konya ‘da düzenlenen Arabuluculuk toplantısına Merkezimiz Başkanı Av. Seçkin ARIKAN konuşmacı olarak katılarak getirilmesi planlanan Arabuluculuk kurumu hakkındaki Baromuz görüşlerini katılımcılara aktarmıştır.

 

Israrla ilgili ortamlarda dile getirdiğimiz bir öneri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bir Uzlaşma Bürosu kurularak burada iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirilmesi ile gerçekleşmiştir. İlgili Cumhuriyet Savcıları ile sürekli olarak görüşülmekte olup, Baromuz Uzlaştırmacı Avukat listesi kendilerine iletilerek görevlendirmelerin anılan liste doğrultusunda yapılmasında üzerinde uzlaşmaya varılmıştır.

 

Ankara ‘da 11-15 Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirilmiş olan geleneksel Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı ‘nda alt başlıklardan birisi olarak Arabuluculuk belirlenmiş, yapılan üç oturum ve üç çalıştay ile yerli ve yabancı uzmanlar karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

 

Ceza Hukukumuzdaki uzlaşma uygulamasında görev almak isteyen meslekdaşlarımızın meslek içi eğitimlerinin ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması, görülen sorunların giderilmesi amacıyla 29-30 Ocak 2010 tarihlerinde Av. Seçkin Arıkan ve Av. Şamil DEMİR'in eğitmenliğini yaptığı Uzlaşma Eğitimi düzenlenmiş ve 180 civarında meslekdaşımız seminere katılarak sertifika almaya hak kazanmışlardır.

 

Anketler

Size göre arabuluculuk gelecek 10 yılda hangi yönde şekil alacak?
 

Kimler Sitede

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam

Düşünmeye Değer

Özgür insan karar verme gücünü elinde tutan insandır.

Salvador de Madariaga