ARABULUCU.COM

İnsanlara çözüm üretirken kullanabilecekleri güçlü araçlar sağlar...

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Makaleler Uygulama Örnekleri Avukatlık Kanunu m. 35/Aya Göre Uzlaşma Teklifi Örneği

Avukatlık Kanunu m. 35/Aya Göre Uzlaşma Teklifi Örneği

E-posta Yazdır PDF

(B) İnş. San. Taahhüt Ltd. Şirketi,

Eskişehir Yolu, 2. km. ANKARA

 

Sayın (B) Ltd. Şirketi yetkilileri,

 

20.06.2005 tarihinde şirketimize göndermiş olduğunuz faks mesajında, 18.06.2005 tarihi itibariyle nezdinizde 20.750,00 TL tutarında alacağımız bulunduğunu beyan ve kabul etmiş bulunuyorsunuz. Cari hesapta belirtmiş olduğunuz 240,00 TL tutarındaki seyahat bedeline ilişkin hizmet faturası tarafımıza gönderilmediği için, muhasebe kayıtlarımızda alacağımız, 22.06.2009 tarihi itibariyle 20.000,00 TL olarak görünmektedir. Ayrıca, söz konusu hesapların dayanağı olan hizmet sözleşmesinden dönme isteğiniz 18.05.2005 tarihinde tarafımızca kabul edildiği için, şirketinizden olan bu alacağımızın tarafımıza iadesi gerekmektedir; ancak, bugüne kadar bu tutar iade edilmemiştir. Dönme sonucu, yapmış olduğumuz sözleşme tasfiye ilişkisi içine girdiğinden, almış olduğunuz bu avans tutarını iade etme borcunuz doğmuştur. Bu tutarın iadesi amacıyla 31.05.2009 tarihinde şirketinize çekilen ihtara bir cevap alınmadığı için, 09.06.2005 tarihinde Ankara 12. Asliye Ticaret Mahkemesinde, 2009/218 Esas numarasıyla, 20.000,00-TL’lik bir alacak davası açılmıştır. Göndermiş oluğunuz hesap cetvelindeki kabulünüzden de açıkça anlaşıldığı gibi, alacağımızın yargılama harç ve giderleriyle birlikte tarafımıza ödenmesi gerekmektedir.

 

Mahkeme aşamasına intikal etmiş olan bu uyuşmazlıkta henüz tahkikat aşamasına geçilmediği ve duruşma yapılmadığı için, Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesine göre uzlaşma yoluna başvurmamız mümkündür. Bu kapsamda tarafınızı uzlaşmaya davet etmekteyiz. Hiç şüphesiz ki, taraflar arasındaki ilişkilerin zedelenmemesi, uzun ve yıpratıcı bir dava sürecine muhatap olunmaması her iki tarafın da yararınadır. Zamandan ve masraflardan tasarruf edilmesi için mevcut uyuşmazlığın dostane bir temelde, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından uzlaşmayla çözülmesi mümkündür. Bu maksatla, iyi niyetli müzakerelere girme teklifimizi kabul edip etmediğinizi bildirmenizi rica ediyorum.

 

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

 

Av. Barış UZLAŞMACI

(A) A.Ş. Vekili

 

(Tel: ………………………….)

//
 

Anketler

Size göre arabuluculuk gelecek 10 yılda hangi yönde şekil alacak?
 

Kimler Sitede

Şu anda 26 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam

Düşünmeye Değer

Büyümek ve değişmek yaşamanın delilidir.