Kitap: Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi - Şamil DEMİR

Pazar, 06 Kasım 2011 19:29 yönetici Makaleler
Yazdır

Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi adlı bu çalışma Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış ve 08.07.2011 tarihinde Prof. Dr. Kudret Güven, Prof. Dr. Ramazan Arslan ve Doç. Dr. Mustafa S. Özbek’ten oluşan jüri tarafından oybirliğiyle başarılı bulunmuştur.

Dünyadaki medeni yargı reformu çalışmaları kapsamında, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının uygulaması her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bu akımın sonucu olarak Türk hukukunda, son on yılda ADR’ ye ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birisi olan ve Av. Kan. m. 35/A’da düzenlenen avukatın uzlaşma sağlama yetkisi, uyuşmazlıkların çözümünde başvurulabilecek mahkeme dışı bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır. Avukatlara verilen uzlaşma sağlama yetkisiyle, yargının iş yükünün azaltılması ve avukatlara yargı dışı işlev kazandırılması amaçlanmıştır. Düzenlemeye göre avukatlar, dava açılmadan veya dava açıldıktan sonra tahkikata ilişkin ilk duruşmadan önce kendilerine gelen iş ve davalarda, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Uzlaşma sağlanırsa avukatlar ile müvekkilleri tarafından Yönetmeliğe uygun şekilde hazırlanarak imzalanan tutanak, İcra ve İflas Kanunu’nun 38. maddesine göre ilâm niteliğindedir. Uzlaşma tutanağına tanınan ilâm niteliği, onun diğer ADR yollarına getirilen, süreç sonunda varılan anlaşmanın bağlayıcı olmadığı yönündeki eleştirilerden sıyrılmasını ve daha etkin bir yöntem olarak öne çıkmasını sağlamıştır.

Çalışmada uyuşmazlık taraflarının uzlaşma sağlama yoluna karar vermesinden; uzlaşma tutanağının imzalanması, icra takibine konu edilmesi ve muhtemel itiraz ve iptal taleplerine kadar olan hukuki sürece ilişkin bütün ihtimaller değerlendirilmiştir. Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların tespitinden ziyade uygulayıcılara yol gösterecek önerilerde bulunmaya çalışılmıştır. Doktrinde var olan görüşlerin aktarılmasıyla yetinilmeyerek uygulamayı olumsuz etkileyen eksiklikler ele alınmış ve düzenleme önerileri getirilmiştir. Bu açıdan çalışmamız avukatlık hukuku, borçlar hukuku, medeni usul hukuku ve icra iflas hukuku alanlarına giren konularda maddi hukuk ile cebri icranın, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla hukuk biliminin iç içe geçtiği bir kapsama ulaşmıştır. Bir yenilik olarak çalışmada, uzlaşma sağlama yöntemiyle birlikte hangi uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulama bulabileceği üzerinde durulmuş; avukatın müvekkilini uzlaşma sağlamaya yönlendirmesinden başlayarak, uzlaşma sağlama yoluna başvurma kararı alınması, müzakereye hazırlık süreci, uzlaşma sağlamada karşılaşılabilecek müzakere yaklaşımları, bunlardan yararlı ve zararlı olanlar ile avukatların uzlaşma sağlama sırasında kullanabilecekleri bazı temel taktikler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Çalışmada avukatın uzlaşma sağlama yetkisinin kapsamı ve ilam niteliğini ilgilendiren yayınlanmış bütün Yargıtay kararları incelenmiş ve yazım sürecinde kanunlaşan HMK ve TBK hükümleri çalışmaya dâhil edilerek bunların uzlaşma sağlamaya etkileri değerlendirilmiştir.

Avukatın uzlaşma sağlama yetkisi konusunda bilimsel ölçülere uygun bir çalışma yapmak amacıyla başladığım yüksek lisans eğitimimde beni destekleyen Prof. Dr. Kudret Güven, Prof. Dr. Fikret Eren ve Doç. Dr. Mustafa S. Özbek’e teşekkürü borç bilirim. Çalışmam sırasında danışmanlığımı Doç. Dr. Mustafa S. Özbek’in üstlenmiş olması benim için büyük bir şanstır. Kendisinin küçük ama çığır açan önerilerinin bu çalışmanın şekillenmesinde büyük etkisi olmuştur. Bu vesileyle yararlanma olanağı bulduğum bilimsel makale ve kitapları kaleme alan medeni usul hukukçularına ve meslektaşlarıma çalışmanın ortaya çıkmasındaki katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum.

Hayatımın her alanında desteklerini hissettiğim sevgili annem Gürcan Demir ve babam Fahri Demir’e; avukatlık çalışmamın büyük bölümünde deyim yerindeyse sağ kolum olan kardeşim Canan Rodoplu’ya; farklı disiplinlerde çalışıyor olmamıza rağmen tezimi defalarca okumak sabrını gösteren, mesai saatleri dışında ve aile hayatımızdan feragat ederek sürdürdüğüm çalışmalarımda, sağladığı huzurlu ortamla bana bir akademisyenle evli olmanın farkını yaşatan sevgili eşim, anayasa hukukçusu Hande Seher Demir’e; çalışmamın tashihi konusunda yardımlarını esirgemeyen değerli meslektaşım Av. Nur Özden’e ne kadar teşekkür etsem azdır.

Son olarak çalışmamın basım, yayım ve dağıtımını gerçekleştiren Adalet Yayınevi’nin sahibi Hakan Karaaslan ile titiz ve duyarlı yayınevi çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunarım.

Online satın almak için:

www.kitapyurdu.com'dan satın al

 

İÇİNDEKİLER
//