Avukatlık Kanunu m. 35/A'ya Göre Uzlaşma Tutanağı Örneği

Salı, 19 Ekim 2010 13:30 yönetici Makaleler
Yazdır

 

UZLAŞMA TUTANAĞI

 

TARAFLAR:

İşbu tutanak … … … adresinde ikamet eden … … ve vekili … … … adresinde faaliyet gösteren, … Barosu’na … sicil numarasıyla kayıtlı Av. … … ile … … … adresinde ikamet eden … … ve vekili … … … adresinde faaliyet gösteren, … Barosu’na … sicil numarasıyla kayıtlı Av. … … arasında, yapılan müzakereler sonucunda varılan mutabakat üzerine, tanıklar … … adresinde ikamet eden … … ile … … adresinde ikamet eden … … huzurunda düzenlenmiştir.

 

 

UYUŞMAZLIK KONUSU:

Uyuşmazlık …/…/… tarihinde … Cad. … Sok. girişinde taraflardan … …’in yönetimindeki … … plakalı … marka araç ile … …’in yönetimindeki … … plakalı … marka ticari taksi arasında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonucunda araçlarda meydana gelen hasarın tazmini isteminden doğmuştur. Bilirkişi raporuna göre kazada taraflardan … …’nin sekizde beş, … …’nin ise sekizde üç oranında kusurlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca … …’e ait … … plakalı araçta … TL., … …’e ait … … plakalı araçta … TL. maddi hasar meydana gelmiştir.

 

 

UZLAŞMANIN ÖZÜ:

1 – Taraflardan her biri kendi aracındaki maddi hasarı karşılayacak, taraflardan … …, karşı tarafa … TL. yi işbu tutanağın imzalandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde tek parça halinde ödeyecektir. Bu miktarın bu süre içerisinde taksitle ödenmesi teklifleri kabul görmeyecektir.

2 – Taraflar bu tutanağı imzalamakla karşılıklı olarak, sözkonusu kaza nedeniyle doğmuş ve doğacak birbirlerine karşı ileri sürebilecekleri tüm hak ve istemlerden feragat etmişlerdir.

3 – Taraflardan … …, karşı taraf vekalet ücretini ve uzlaşma tutanağının hazırlanması için yapılan masrafları yüklenecektir.

 

 

UZLAŞMANIN YAPILDIĞI YER VE TARİH

İşbu uzlaşma tutanağı …/…/… tarihinde … ili … ilçesi … … … adresinde imzalanmıştır.

 

 

(Taraf)                                  Av. … …                                (Taraf)                                           Av. … …

İmza                                      İmza                                      İmza                                              İmza

 

 

 

 

(Tanık)                                                (Tanık)

İmza                                                       İmza