Arabuluculukta da Reklam Yasak Olacak

Perşembe, 05 Haziran 2008 19:42 Şamil DEMİR Makaleler
Yazdır
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısının ilk halinde, oluşturulmakta olan arabuluculuk mesleğinde, göze çarpan bir yasak söz konusu değildi. Ancak tasarının Başkabanlığa sevkedilen halini incelediğimizde 10. maddede arabulucuların reklam yasağının düzenlendiğini görüyoruz. Buna göre:

Reklam yasağı
MADDE 10– (1) Arabulucuların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında arabulucu unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır
.

 

 

Avukatların da benzer bir yasağa tabi olduğunu düşünürsek, avukatlık ile birlikte arabuluculuk sıfatlarının yan yana kullanılmasının önünün tamamen kapandığını görmekteyiz. Bu durumda her iki mesleği de icra edecek kişiler; iki ayrı kartvizit ve basılı kağıt kullanacak. Yine her iki mesleğin de yapılması halinde iki ünvanın, birlikte tabelaya yazılması mümkün olamayacak, ya ünvanlardan birisinin tabelada yeralması ya da her ikisinin de yazılmaması tercih edilmek zorunda kalınacaktır.
Avukatlar stajlarından başlayarak reklam yasağını öğrenerek yetişmekteler ve her faaliyetlerinde reklam yasağını akıllarında tutmak zorundalar. Bu durumun arabuluculuk mesleği açısından da söz konusu olması avukat - arabulucular açısından bir davranış değişikliği ve zorluk yaratmayacağa benziyor. Ancak bu konuda bir alışkanlık geliştirmemiş diğer meslek mensuplarının uygulama nedeniyle oldukça fazla sıkıntı yaşayacağını ve zorlanacaklarını tahmin ediyorum. En çok da neyin reklam kabul edilip neyin edilmeyeceği tartışmalarının yaşandığını şimdiden görür gibiyim. Tasarının yasağı düzenleyen 10. maddesinin gerekçesi bu konuda ipuçları içeriyor:
MADDE 10 Gerekçesi- Maddede, arabulucular bakımından reklam yasağı düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin amacı, bir uyuşmazlığı çözmeye yardımcı olmakta görev alan arabulucuların niteliklerine uygun düşmeyecek şekilde reklam yaparak arabuluculuğun amacı dışında uygulanmasının önüne geçilmesidir. Bu çerçevede arabulucuların iş elde etmek için reklam niteliğindeki her türlü teşebbüs ve hareketleri, özellikle de tabela ve basılı kağıtlarında yanlış anlaşılmaya ve tarafları yanlış yönlendirmeye sevk edecek şekilde unvan ve ibare kullanmaları da yasaklanmıştır. Arabulucular, tabela ve basılı kağıtlarında akademik unvanları ile arabuluculuk unvanını kullanabilirler. Bu düzenleme avukatlık mesleği bakımından reklam yasağına ilişkin düzenlemeye paralel niteliktedir.
//