Denizlide Arabuluculuk Semineri

Perşembe, 28 Ekim 2010 11:25 yönetici
Yazdır

 

Türkiye'de Arabuluculuk Uygulama Kapasitesi Oluşturulması projesi kapsamında Denizli'de de seminer düzenleniyor. Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile İngiltere Büyükelçiliği ortaklığı ile yürütülen “Türkiye’de Arabuluculuk Uygulama Kapasitesi’nin Oluşturulması” Projesi kapsamında Hukukî Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk konulu bölgesel seminerler dizisinin üçüncüsü 6 Kasım 2010 Cumartesi günü Denizli’de gerçekleşecek.

 

Seminere; Denizli ilinde görev yapmakta olan hâkimler, avukatlar, Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde çalışanlar ile iş dünyası mensupları, çeşitli meslek odaları temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 100 kişi davet edildi. Açılış konuşmalarını; Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Nazım Kara, Denizli Barosu Başkanı Adil Demir ve İngiltere Büyükelçiliği AB Projeleri Koordinatörü  Özlem Demirel Cook’un yapacağı Seminere, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hukuk UyuşmazlıklarındaArabuluculuk Kanunu Tasarısı Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ile İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Özekes konuşmacı olarak katılacaklar ve katılımcılarla bilgilerini paylaşarck ve soruları cevaplandıracaklar.