IX. Türk Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısının Konusu: Arabuluculuk

Pazartesi, 11 Ekim 2010 13:00 yönetici
Yazdır

2002 yılından beri düzenli olarak sürdürülen Türk Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantılarının dokuzuncusu, 15-16 Ekim 2010 tarihleri arasında, Ankara Hakimevi'nde yapılacaktır. Bu yılki toplantının konusu, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” olarak belirlenmiştir.Toplantı programı şu şekildedir:

 

TOPLANTI PROGRAMI (1. GÜN)
15 Ekim 2010 Cuma

09:30-10:00 : Açılış Konuşmaları

I. OTURUM

10:00-10:45 : Arabuluculuk Tekniklerinin Tahkimde Kullanılması
Dr. Christoph LIEBSCHER

(Avusturya/Viyana)

10:45-11:00 : Kahve Arası

11:00-11:45 : İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Taslağı
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
(Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

11:45- 12:30 : Tartışmalar
12.30-14.00 : Yemek Arası

II. OTURUM
14:00-14.45 : Anayasal Hürriyetler ve Medenî Usûl Hukukuna Hâkim Olan İlkeler Işığında Arabuluculuk
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZBEK
(Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

14:45-15:00 : Kahve Arası

15.00-15:45 : Kurumsal Arabuluculuk Kurallarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK
(Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

15.45-16:30 : Tartışmalar

 

TOPLANTI PROGRAMI (2. GÜN)
16 Ekim 2010 Cumartesi

III. OTURUM
09:30-10:15 : Arabuluculuk ve Hukuk Devleti
Prof. Dr. Hanns PRÜTTING
(Almanya/Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

10:15- 10:30 : Kahve Arası

10:30-11:15 : Almanya’da Mahkeme İçi Arabuluculuktaki Gelişmeler
Prof. Dr. Burkard HESS
(Almanya/Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

11.15-12.00 : Tartışmalar

ÖZEL (KAPALI) OTURUM
(Sadece Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Katılacaktır)
12:00-12:45 : TOPLANTININ DEĞERLENDİRİLMESİ