Adalet Bakanlığından Arabuluculuk Eğitimine İlişkin Açıklama

Salı, 09 Şubat 2010 20:28 yönetici
Yazdır

Adalet Bakanlığı, bazı eğitim kurumlarının Bakanlığın bilgisi dahilinde arabuluculuk eğitimi verdikleri iddilarına ilişkin olarak, Bakanlığın söz konusu eğitim kurumları ile herhangi bir şekilde görüşme yapmasının ve bu kurumlara onay vermesinin mümkün olmadığını bildirdi.

 

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı eğitim kurumlarının Bakanlığın bilgisi dahilinde arabuluculuk eğitimi verdikleri ve buralarda eğitim alanların Bakanlıkça yapılacak sınavlara katılabilecekleri yönünde çıkan iddialar anımsatıldı.

 

Açıklamada, yargı reformu çerçevesinde bir kısım uyuşmazlıkların mahkemelerde görülmesi yerine sulh, uzlaşma gibi alternatif yöntemlerle çözümü sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanan "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı'nın 14 Mayıs 2008 tarihinde TBMM'e sevk edildiği anımsatıldı ve tasarının henüz kanunlaşmadığının altı çizildi. Açıklamada şöyle denildi:

 

Arabuluculuk eğitimi verecek eğitim kurumlarının nitelikleri ve denetlenmesi ile eğitimin içeriği ve standartları, yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavın ilke ve kurallarının belirlenmesi bu aşamada mümkün bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla Bakanlığımızca eğitim kurumları ile herhangi bir şekilde görüşme yapılması ve onay verilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın ileride mağdur olmamaları bakımından belirtilen eğitim programlarını bu açıklama çerçevesinde değerlendirmeleri uygun olacaktır.

Basın açıklaması için:

Bazı Eğitim Kurumları Tarafından Arabuluculuk Eğitimi Verilmesiyle İlgili Basın Açıklaması.