ARABULUCU.COM

İnsanlara çözüm üretirken kullanabilecekleri güçlü araçlar sağlar...

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Haberler / Etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Akran Arabuluculuk Kursu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Akran Arabuluculuk Kursu

E-posta Yazdır PDF

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, okul yönetimi konusunda Yatılı ilköğretim bölge okulları rehber öğretmenlerini bilgilendirmek ve Akran Arabuluculuğu programının YİBO’ların da  etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için bir eğitim düzenlenmesine karar verilmiştir. Eğitim duyurusu şu şekildedir:

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

HİZMET İÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

1. ETKİNLİĞİN ADI

Akran Arabuluculuğu Kursu

2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

1. Yatılı ilköğretim bölge okullarında rehber öğretmenlerin Akran Arabuluculuğu konusunda bilgi sahibi olma,

2. Akran Arabuluculuğu alanında kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik bilgi sahibi olma,

3. Yatılı ilköğretim bölge okulu öğrencilerinin gelişim evreleri itibari ile, öğrenci psikolojisi ve rehberlik konularında bilgi sahibi olma,

4. Akran Arabuluculuğu alanında durum tespiti, değerlendirme, geliştirme konuları ile ilgili uygulamalar yapabilme konularında bilgi sahibi olma,

5. Akran Arabuluculuğu konusunda farkındalık yaratacak, bilgi sahibi olma ve okullarda uygulama faaliyetlerinin artırılmasını sağlama.

3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

5 Gün /30 saat

4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Rehber Öğretmenleri

5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Bu etkinlik; okul yönetimi konusunda Yatılı ilköğretim bölge okulları rehber öğretmenlerini bilgilendirmek ve 2010-2011 eğitim öğretim yılında sisteminin YİBO’ların da Akran Arabuluculuğu programının etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için düzenlenmiştir.

2. Her sınıf için katılımcı sayısı yaklaşık 30 kişi olacaktır.

3. Sınıf ortamı katılımcıların yüz yüze iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.

4. Çağdaş öğretim teknolojisinden yararlanılarak görsel araçlarla örnek uygulamalara yer verilecektir.

6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

İŞLENECEK KONULAR

SÜRE

Şiddet Nedir? Şiddetin Türleri

2

Güvenli Okulun Kriterleri

2

Akran Arabuluculuğu İletişim ve Olumlu Tutumlar

2

Çatışma Yönetimi ve Nedenleri

4

Akran Arabuluculuğu (Uygulama)

2

Şiddet Nedir? Şiddetin Türleri (İzleme)

2

“YİBO”larda Öğrenci Davranışları

2

Akran Arabuluculuğu Programı Nasıl İşlemeli?

2

Çatışma İle İlgili Araştırmalar

2

Akran Arabuluculuğu (Uygulama ve Senaryolar)

2

Şiddeti Önlemede Öğrenci ve Aile Katılımının Rolü

2

Korku Kültürü ve Değerler Kültürü Rolü

2

Öğrenci Davranışlarının Analizi (Uygulama)

2

Çatışma Çözümünde Kullanılan Yöntemler

2

TOPLAM

30 saat

7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ

* Eğitim programının etkili olarak uygulanabilmesi için eğitici ve katılımcıların etkileşim içinde oldukları yöntemlere öncelik verilecektir.

* Anlatma, soru-cevap, tartışma, örnek olay, problem çözme yöntemleri ağırlıklı olarak kullanılacaktır.

* Sınıf içi sunular, bilgisayar, video gibi görsel materyallerle desteklenecektir.

8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

* Programın içeriği, eğitim ortamı ve eğitim görevlileri değerlendirilecektir.

* Katılımcılar, eğitim yöneticisi, eğitim görevlileri ve eğitim merkezi müdürünün görüş ve önerileri alınacaktır.

 

Not: 04-08 Ekim 2010 tarihleri arasında Yalova Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenecek olan “Akran Arabuluculuğu Kursu” Hizmetiçi Eğitim Etkinlik Çerçeve Programıdır.

 

Mustafa YAKUTCAN

Şube Müdürü

Ahmet Fikret BAYRAKLI

Daire Başkanı

 

 

Anketler

Size göre arabuluculuk gelecek 10 yılda hangi yönde şekil alacak?
 

Kimler Sitede

Şu anda 18 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam

Düşünmeye Değer

Beni yukarı kaldıracaksan, benden daha yüksekte olman gerekiyor.

Emerson