ARABULUCU.COM

İnsanlara çözüm üretirken kullanabilecekleri güçlü araçlar sağlar...

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Haberler / Etkinlikler Arabuluculuk Eğitimi ve Konferansı 13-14-15 Mart 2009 - Türkiye Barolar Birliği, Ankara

Arabuluculuk Eğitimi ve Konferansı 13-14-15 Mart 2009 - Türkiye Barolar Birliği, Ankara

E-posta Yazdır PDF

PROJE HAKKINDA

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından maddi olarak desteklenen “Adalete Daha İyi Erişim için Teknik Yardım Türkiye ”Projesi (EuropeAid/123555/D/SER/TR), merkezi Roma’da bulunan ADR Center SpA (İtalya) başkanlığında; Centre for Effective Dispute Resolution (İngiltere), IBF International Consulting (Belçika), İstanbul Bilgi Üniversitesi (Türkiye) ve Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti (Türkiye) kuruluşlarından oluşan uluslararası bir Konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

Genel Kapsam ve Amaç
Projenin genel amacı, Türkiye’de hukukun üstünlüğünü güçlendirmek ve tüm vatandaşların, AB standartları ile uyumlu şekilde adalete daha iyi erişimlerini sağlanmaktır. Proje kapsamında; Adli Yardım, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü(ADR), Bilişim teknolojileri (IT) ve Ulusal Çapta Araştırma bileşenleri bulunmaktadır. Adli Yardım bileşeni, adli yardım sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ile bu hizmeti verenlerin eğitimi, bilinçlendirilmesi, hizmet kalitesinin ölçümü ve hizmet bütünlüğü kriterlerinin uygulanması ile adalete erişimin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. ADR bileşeni, Alternatif ADR’nin özellikleri ve yararları konusunda kamuyu ve bu hizmeti verecekleri bilinçlendirmeye, eğitmeye, ADR’nin adalet sistemi içinde daha fazla kullanılmasına, bu konudaki yasal katılımın arttırılmasına özellikle “arabuluculuk” uygulamasının bilinirliğinin artırılmasına odaklanmaktadır. IT eğitimi bileşeni, teknik altyapı kullanımında Adalet Bakanlığı çalışanlarına eğitim verilmesini amaçlamaktadır.

Hedef Gruplar

Öncelikli hedef grup Adli Yardım ve ADR çözümlerine gereksim duyan vatandaşlardır. Diğer gruplar içinde, Türk Adli Sisteminin üyeleri, avukatlar, hakimler, savcılar ve Avrupa Birliği ve özellikle adli altyapı projelerinin adli standart uygulamalarından sorumlu olan kurum ve kuruluşlar yer almaktadır. Proje, Türkiye’nin tamamını
kapsamaktadır.

Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar
Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU), Sözleşme Yetkilisidir. Konsorsiyum, Türkiye’deki Yararlanıcı Kurumlar ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır: T.C. Adalet Bakanlığı, Ana Yararlanıcı kurumdur, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Ankara Barosu Yan Yararlanıcı Kurumlardır.

 

ADR BİLEŞENİNDE ÖNEMLİ FAALİYETLER

Halkın Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri.
Posterler ve ADR Demo CD’leri hazırlanmıştır. Hazırlanan CD ve posterlerin Türkiye genelinde Barolara, hakimlere ve avukatlara dağıtılacaktır. Hazırlanan demo CD’de Arabuluculuk uygulamalarına yönelik çeşitli videolar ile birlikte, ADR üzerine genel bilgiler ve Arabuluculuk sürecine ilişkin örnekler içermektedir..

Avukatların Eğitimi.
ADR konusunda ülke genelinde toplam 1000 (bin) avukata yönelik yoğun Temel Arabuluculuk Becerileri Eğitimleri planlanmıştır. Toplamda 400 (dört yüz) katılımcının başvurduğu 2 (iki) eğitim tamamlanmıştır. Temel Arabuluculuk Becerileri eğitimleri halen devam etmektedir.

Uluslararası Sempozyumlar.
İstanbul’da ve Ankara’da AB ülkelerinden ve Türkiye’den çok sayıda ADR uzmanının yer alacağı uluslararası iki adet sempozyum düzenlenecektir.

Çalışma Ziyareti.
Adalet Bakanlığı çalışanları arasından, Bakanlık tarafından seçilen kişiler ve Ankara Barosu temsilcilerinden oluşan bir grup ile Hollanda’ya bir Çalışma Ziyareti gerçekleştirecektir.

Ulusal Çapta Anket.
Projenin başarısını ölçmek için ulusal çapta bir anket hazırlanacak ve yürütülecektir.ADLİ YARDIM BİLEŞENİNDE ÖNEMLİ FAALİYETLER

Adli Yardım Komitesi
Türkiye’de Adli Yardım Konusunda sorun ve çözümleri tartışmak, hizmetin iyileştirilmesini sağlamak, bilinirliğini artırmak amacıyla T.C. Adalet Bakanlığı, TBB ve çeşitli üniversite mensuplarının yer aldığı bir komite oluşturulmuş, komite çalışmaları bir ”Tavsiye Raporuna” dönüştürülmüştür.

Halkın Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri.
Televizyon veya çeşitli yayın kanalları ile Adli Yardım hizmetinin bilinirliğini artıracak duyurular yapılacaktır.

Avukatların Eğitimi.
Türkiye’nin Adli Yardım Komitesi ve yararlanıcı TBB tarafından belirlenen şehirlerinde, toplamda 800 (sekiz yüz) avukat için Adli Yardım konusunda yoğun farkındalık eğitimleri düzenlenmesi planlanmıştır. Eğitimlerin 600 (altı yüz) avukatı hedef alan bölümü tamamlanmış olup, eğitim çalışmaları sürdürülmektedir.

Uluslararası Sempozyum.
İstanbul’da, Adli Yardım konusunda, AB ülkelerinden ve Türkiye’den çok sayıda uzmanın yer alacağı uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Ulusal Çapta Anket.
Projenin başarısını ölçmek için ulusal çapta bir anket hazırlanacak ve yürütülecektir

Proje Bilgileri, Konferans ve Eğitim Programı, Konuşmacılar Hakkında Bilgiler ve Başvuru Formlarını aşağıdaki linlerden indirebilirsiniz:

 

Anketler

Size göre arabuluculuk gelecek 10 yılda hangi yönde şekil alacak?
 

Kimler Sitede

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam

Düşünmeye Değer

Saygı göstermek zayıflıktan ya da güvensizlikten değil, güçten ve güvenden kaynaklanır.

Winston S. Churchill