ARABULUCU.COM

İnsanlara çözüm üretirken kullanabilecekleri güçlü araçlar sağlar...

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Arabuluculuk Süreci

E-posta Yazdır PDF
İçerik Sayfaları
Arabuluculuk Süreci
Süreç
Anlaşma
Artı Toplam
Arabulucu Tarafından Değerlendirme
Konular, tarafsızlık ve anlaşma sağlama
Arabuluculuk Konteksi
Sonuç
Kaynakça
Dipnotlar
Tüm Sayfalar

1. GİRİŞ

Uyuşmazlıkların yargıya intikalinden önce çözümlenmesine ilişkin yöntemlerden biri olan arabuluculuk müessesesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün daha fazla uygulama alanı bulmakta ve ilgi toplamaktadır. Bu gelişmeler başta hukukçular olmak üzere arabuluculuk müessesesi ile ilgili tüm bireylerin bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmasını gerektirmektedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuk müessesesinin ülkemizde yeterince bilindiğini ve uygulandığını söylemek zordur. Müessesenin tanınması kadar tatbik imkânı bulması da yapılacak yasal değişikliklerden ziyade toplum ve özellikle de hukukçular tarafından benimsenmesine bağlıdır.

 

Bu çalışmada arabuluculuk süreci ve arabuluculuğun günümüzde yaygın uygulandığı alanlar hakkında genel bilgiler verilecektir. Arabuluculuk sürecinde; taraflar, avukatlar, arabulucu ile taraflar ve arabulucunun izniyle katılan diğer katılımcılar, onların temsilcileri, düzenlenen oturumlar ve bu oturumlar yoluyla sağlanan doğrudan ve dolaylı iletişim, uzlaşma teklifleri ve neticesinde varılan anlaşma ve bunlara ilişkin usul ve esaslar ile uzlaşmanın önündeki engellerin kaldırılması konuları ele alınacaktır. Arabuluculuk sürecinin ihtilafın taraflarından sadece birisine kazanç sağlayan, diğer tarafı mağdur eden bir süreç olmadığı, tarafların her ikisinin de varılan anlaşma sonucunda kazançlı çıkabildiği bir süreç olduğu hususu irdelenerek günümüzde arabuluculuk müessesesinin yaygın uygulama alanı bulduğu aile, çalışma ve iş hayatı, toplumsal konular, kamu hukuku, medeni hukuk, ticaret ile ceza konularındaki örnekler tetkik edilecektir. İnceleme, ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletlerindeki arabuluculuk müessesesini ve uygulamalarını içermekle beraber yeri geldikçe ülkemiz uygulamaları ve diğer ülke uygulamalarına da sınırlı olarak yer verilecektir.

  

Anketler

Size göre arabuluculuk gelecek 10 yılda hangi yönde şekil alacak?
 

Kimler Sitede

Şu anda 136 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam

Düşünmeye Değer

Korku, aklın katilidir.