Avukatlık Kanunununda Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi (m. 35/A)

Pazartesi, 22 Eylül 2008 23:17 yönetici Türk ADR Mevzuatı
Yazdır

Kanun No: 1136

Avukatlık Kanunu

Kabul Tarihi: 19.03.1969

R.G. Tarihi: 07.04.1969

R.G. No: 13168

Uzlaşma sağlama:

Madde 35/A - Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilam niteliğindedir.

Cumartesi, 18 Temmuz 2015 07:16 tarihinde güncellendi