Türkiye ‘de Arabuluculuk Sisteminin Geliştirilmesi Semineri Notları

Pazar, 25 Ocak 2009 19:55 Şamil Demir Makaleler
Yazdır

Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Kanunlar Genel Müdürlüğü ve İngiltere Büyükelçiliği işbirliği ile Ankara Hakim evinde 21-22 Ocak 2009 tarihlerinde, “Türkiye ‘de Arabuluculuk Sisteminin Geliştirilmesi” adı altında yürütülen proje kapsamında, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği temsilcilerinin davet edildiği bir seminer düzenlenmiştir.

Bu seminer çalışmasında Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinden birisi olarak edindiğim izlerimler ve notlar aşağıda sunulmuştur.

Seminerde, İngiltere kaynaklı “Conflict Management International” direktörü Bill Marsh ve Charles Dadson sunumları yönetmiştir. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılarının açılış konuşmalarını müteakiben, iki gün süren seminerde, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarında aktif olarak görev almış bulunan öğretim üyeleri de sunumlar gerçekleştirmiş, ikinci gün TBB Genel Sekreteri Av. Güneş Gürseler tarafından, avukatlık camiasının yasa tasarısına ilişkin görüşleri ve çekinceleri dile getirilmiştir.

Kurumlar arası iletişimin gelişmesi ve görüşlerin ifade edilmesinde oldukça verimli geçmiş olan seminerde yapılan sunuşlarda aşağıdaki tespitler ve görüşler öne çıkmıştır.

 

 

 

tespit ve görüşleri ifade edilmiştir. Yukarıda bahsi geçen görüşler çoğunluğu sunuş yapan yabancı konuklar tarafından ileri sürülmüştür. Ancak seminer sırasında oluşturulan çalışma gruplarından da oldukça farklık görüşler ortaya çıkmıştır. Bu görüşleri çoğunlukla seminere katılan TBB temsilcileri ifade etmişlerdir:

 

 

ifade edilmiştir. Bununla birlikte avukatların katıldığı çalışma gruplarında, arabuluculuk sisteminin ülkemizde gelişimine engel olabilecek etkenler, gelişmesini sağlamak için yapılması gerekenler ve eğitim standartlarının geliştirilmesi konusunda aşağıdaki görüşler üretilmiştir:

 

yönünde görüşler ifade edilmiştir.

 

Şamil DEMİR

Ankara – 25.01.2009

//