Ankara Barosu Uzlaştırmacı Eğitimi

Cumartesi, 23 Ocak 2010 13:25 yönetici
Yazdır

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Baromuz tarafından görevlendirilecek uzlaştırmacıların eğitimi için “Uzlaştırmacı Sertifika Programı” düzenlenecektir. Katılmak isteyen meslektaşlarımızın Baro kalemine müracaatları rica olunur.

Yer            : Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) Ihlamur Sokak No: 1 Kızılay /ANKARA

Tarih          : 29-30 Ocak 2010 Saat Cuma: 14:00 – 17:00, Cumartesi: 10:00 – 13:00

Eğitmenler  :

Uzlaşmaya ilişkin mevzuat, uygulamadan karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları.

Uzlaşma süreci ve müzakerelerinin yönetimine ilişkin müzakere becerileri. Çatışma çözüm

teorileri, uygulama örnekleri.

Ücret     : 100 TL